sesambok.se

Tomtefest med förhinder

Text och musik av Christina Israelsson.

Liten julmusikal för skolåldrarna 3-6. Hela klassen kan delta. Musikalen omfattar två bärande talroller samt ett obestämt antal tomtar, troll och djur. Inga scen- och kulissbyten krävs, handlingen utspelar sig på en och samma plats.

Många yngre barn tränar blockflöjt i musikskolan, varför några spelstämmor finns i slutet av partituret. Stämmorna är mycket enkla, alla svårare grepp har medvetet undvikits. Häftet innehåller ett kort förord med anvisningar till läraren.

Materialet består av två delar: Lärarhandledning respektive rollhäfte.

Omslag: Emily Willman.

Lärarhandledningen innehåller repliker, sångtexter och noter.

Format: A4, häftad, sidantal 24.

Rollhäftet innehåller repliker och sångtexter.

Format: 15x21 cm, häftad, sidantal 20.

Utgiven av Isaberg förlag 1996.

ISBN Partitur 91-7694-569-3

ISBN Rollhäfte 91-7694 -570-7

 

Beställs av förlaget: www.isaberg.nu