sesambok.se

GRAMMATIK-pärmen

Arbetsmaterial i svensk grammatik för elever med läs- och skrivsvårigheter.

KOPIERINGSUNDERLAG

Ordklasser och grundläggande satslära. Ålder: 12-99.

GRAMMATIK-pärmen innehåller arbetsmaterial kring de nio ordklasserna samt grund-läggande satslära med begrepp som subjekt, predikat och objekt, de vanligaste skiljetecknen samt huvudsats och bisats. Materialet utgår ifrån talspråket och riktar sig därför till elever med svenska som modersmål. Förklaringar och instruktioner är enkla och syftar till att skapa förståelse för språkets funktion och uppbyggnad. De grammatiska benämningarna, som personer med läs- och skrivsvårigheter ofta har svårt för att minnas, är kompletterade med svenska begrepp. Det viktiga är ju inte att komma ihåg benämningarna utan att se systemet, så man kan använda sig av det för att utveckla sitt eget språk. Varje område är ett sammanhållet tema, som omfattas av ett antal kopieringsblad. Samma begrepp kan därför ibland återkomma under en annan rubrik och ur en annan infallsvinkel.

Materialet kan användas från mellanstadiet till gymnasiet och komvux. Facit medföljer utan extra kostnad.

Format: A4, pärm, sidantal ca 95.

ISBN 978-91-973531-7-5

Kr 980:-