sesambok.se

SVENG-pärmen

Arbetsmaterial i engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter

KOPIERINGSUNDERLAG

SVENG-pärmen är ett arbetsmaterial i engelska för dem, som behöver träna mer på den grundläggande grammatiken. Pärmen innehåller drygt 100 arbetsblad med övningar på sådant, som många elever har svårt för att befästa.

Eleven skall kunna arbeta självständigt, varför förklaringar och instruktioner är kortfattat formulerade på ett vardagligt och lättläst språk. Långa och främmande ord undviks så långt det är möjligt och informationen tar hänsyn till, att många elever har otillräckliga förkunskaper och svårt för att läsa mellan raderna. De grammatiska benämningarna är ofta utbytta mot begripliga svenska begrepp. Även det engelska ordförråd, som används i övningarna är enklast tänkbara. Energin skall läggas på uppgiften och inte på att söka i ordlistor. En genomgående princip är också att renodla materialet, så eleven inte tappar bort den röda tråden. Eftersom man inte kan förstå undantag från regeln, innan man sett systemet, har sådana uteslutits, så långt detta varit möjligt. Målorden i övningarna är understrukna som stöd för arbetsminnet och till hjälp för eleven att hålla fokus på uppgiften.

Materialet kan användas från åk 6 och uppåt. Ett facit med kopieringsrätt ingår och finns längst bak i pärmen.

Format: A4, pärm, sidantal ca 110.

ISBN 978-91-973531-5-1

 

Kr 1125:-