sesambok.se

Förlaget BK Sesam KB

producerar och förlägger litteratur och pedagogiskt material sedan 1996.

Produktionen omfattar musikteater för barn, musikläromedel, kända klassiska litterära verk bearbetade till lättläst samt intressanta biografier om historiska personligheter.

På senare tid har produktionen utökats med specialpedagogiskt material för

undervisning i engelska och svenska.

Förlaget har ambitionen att producera material som stimulerar fantasin och

utvecklar känsla och kreativitet.

Sesam står för Sinnenas Enande Samspel.