sesambok.se

Wolfgang Amadeus Mozart

Berättelsen om ett underbarn

Av Christina Israelsson

Wolfgang Amadeus Mozart levde på 1700-talet, hans musik lever för evigt. Vid 7 års ålder var han ett berömt underbarn, som reste på turné i Europa och spelade piano för kungar och drottningar. Han vann ära och berömmelse som ingen musiker före honom och i hemstaden Salzburg beundrade invånarna de fantastiska gåvor, han fick under sina resor. Men att vara resenär på 1700-talet var obekvämt och farligt och som vuxen led han av sviterna efter de sjukdomar han ådrog sig under åratals resor i kalla och dragiga vagnar.

I den här boken får du följa Mozarts liv. Du får läsa om den lille gossens resor, om den unge och självmedvetne musikerns kamp för att få bestämma över sig själv och bli fri från de villkor, som gällde för konstnärer på 1700-talet, om den lyckliga tiden i Wien, när han levde som en fri och uppburen konstnär omgiven av en egen familj och slutligen de sista svåra årens fattigdom och misär.

Boken om Mozart är skriven på ett lättläst och medryckande språk och riktar sig i första hand till unga läsare från ca 13 år och uppåt, men den läses med behållning även av vuxna. I slutet av boken finns en kronologi över viktiga årtal samt en verkförteckning med Köchelnummer på den musik, som omtalas i boken.

Format: A5, limbunden, sidantal ca 110.

ISBN 978-91-973531-4-4

Boken tilldelades litteraturstöd från Statens Kulturråd år 2010.

 

Kr 155:-