sesambok.se

Kring musiken

Del 1, 2, 3 och 4

Av Christina Israelsson

Kring musiken är ett allsidigt musikläromedel för hela grundskolan. Varje bok innehåller ett antal kortare musikartiklar ur olika infallsvinklar. De fyra delarna tillsammans binder ihop musikutvecklingen både historiskt och geografiskt och lyfter fram sammanhang. Många av kapitelrubrikerna kommer igen i varje del men innehållet utvecklas och breddas med tanke på högre årskurser.

Del 1 riktar sig till de yngre barnen, varför texten använder större teckensnitt och språket är lättläst. I denna del hittar man t.ex. artiklar om Alice Tegnér, Lennart Hellsing och Georg Riedel, om musiken förr och hur den användes i arbetet med djuren, om Mozart och Beethoven och hur det var att vara musiker på deras tid.

Del 2 handlar om musiken i våra nordiska grannländer. Men där finns även presentationer av Evert Taube och Lasse Berghagen – visdiktare som barnen vid det här laget kommit i kontakt med – samt en presentation av orkesterns instrument och en fortsättning på den baskunskap i musiklära, som introducerats i del 1. I de två första delarna hittar du även musiksagor att fantisera till.

Del 3 har perspektivet ”musiken och samhället” och vänder sig till den yngre högstadieåldern. Där berättas om hur jazzen utvecklades i början av 1900-talet och introducerade det tonspråk, som skulle komma att påverka den nya rock- och popmusiken. En stor del av boken redogör för ungdomsmusikens utveckling.

Del 4 inleds med perspektivet ”musiken i världen”. Folkmusiken som presenterades i del 1, har utvecklats till vår tids världsmusik med influenser från all världens musikkulturer. Kvinnornas musikhistoria har fått sitt eget kapitel liksom den experimentella klassiska musik, som växte fram under 1900-talet under stark påverkan av den tekniska utvecklingen.

Till varje del hör CD-paket med inspelade musikexempel.

Omslag och illustrationer till del 1 och 2: Emily Willman.

Utgiven på Isabergs förlag 2002-2006.

ISBN del 1: 91-7694-649-5

ISBN del 2: 91-7694-673-8

ISBN del 3: 91-7694-680-0

ISBN del 4: 91-7694-682-7

Recension:

"Kring musiken engagerar och stimulerar till ökade kunskaper i musik."

(Musikläraren våren 2008)

Beställs av förlaget: www.isaberg.nu