sesambok.se

Min frihet och din

12 noveller av kända svenska författare i lättläst bearbetning

av Christina Israelsson.

Ur innehållet:

August Strindberg, En ovälkommen;

Jan Fridegård, Yxskaftet;

Hjalmar Söderberg, En herrelös hund;

Viktoria Benediktsson, Kamrater;

Eyvind Johnsson, Advent på 30-talet.

Olika infallsvinklar på individens fri- och rättigheter och människors sätt att förhålla sig till sina livsvillkor är det sammanbindande temat i boken.

Språk och layout är anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

I anslutning till varje novell finns korta författarporträtt.

Format: Inbunden. Sidantal 212.

ISBN 91-7694-626-6

Utgiven av Isaberg förlag år 2000.

Recension (BTJ):

"Att genom bearbetning göra svensk litteratur tillgänglig för ungdomar, som har svårt både med läsning och förståelse av texten, önskar man mera av och denna samling är välkommen."

(Lena Bergman, BTJ 1999)

"...både innehåll och språk mycket välfungerande... förhoppningsvis kommer den att göra stor nytta i undervisningen i svenskämnet från skolår 7 och uppåt."

(Dan Jäger, BTJ 1999)

 

Beställs av förlaget: www.isaberg.nu