sesambok.se

Från bjällra till blockflöjt

En spelhandledning för lågstadiet

Av Christina Israelsson

Från bjällra till blockflöjt är en spelhandledning för lågstadielärare. Boken handlar om, hur man kan använda musik, för att träna koncentration, lyssning, turtagning, uppmärksamhet, motorik och koordination. Musikarbetet innebär en utvecklingsgång, som med fördel kan omfatta hela lågstadietiden – från övningar på enkla rytminstrument för de yngsta barnen, över melodispel på klangspel för de något äldre till spel på blockflöjt och trumset för de äldsta.

Från bjällra till blockflöjt vänder sig i första hand till lågstadielärare. Det krävs inga avancerade förkunskaper för att genomföra de olika övningarna. Tydliga instruktioner och bilder finns i boken och låtmaterialet är det enklast tänkbara. Lycka till!

Format: 17x24. Spiralbunden. Sidantal 56.

ISBN 91-7694-554-5

Recension (BTJ):

"Boken bör vara högintressant för alla lågstadielärare, oberoende av musikaliska förkunskaper."

 

Kr 70:-