sesambok.se

August Strindberg

Selma Lagerlöf

Lättlästa berättelser

Sex lättlästa berättelser, bearbetade av Christina Israelsson Willman (2012).

August Strindberg och Selma Lagerlöf är giganter i svensk litteraturhistoria. De levde samtidigt, men representerade helt olika stilar. August Strindberg tillförde realismen till den svenska litteraturen och har kallats vår förste moderne författare. Kampen mellan starka och svaga i samhället går som en röd tråd genom hans berättelser antingen de utspelar sig i samtidens Stockholm, på någon ö i havsbandet eller i historisk tid. Selma Lagerlöf växte upp på Mårbacka i Värmland i en miljö, där man höll den gamla berättartraditionen vid liv. Barndomens historier, sagor och skrönor kom att utgöra en aldrig sinande inspirationskälla för hennes vuxna författarskap.

I boken ges en kort presentation av båda författarna. Sex sinsemellan mycket olika berättelser – tre av varje författare – har bearbetats till ett enkelt och lättläst språk.

Format: 15,8x23, limbunden, sidantal ca 80.

ISBN 978-91-973531-8-2

 

Kr 140:-